Proces metodou Cesta podle Brandon Bays

cesta-brandon-bays

Cesta je jednoduchá, ale účinná metoda, která pracuje s emocemi a buněčnými vzpomínkami. Jejich odhalení a následné vyčištění vede k uvolnění léčivého a tvůrčího potenciálu v nás, k uzdravení těla i mysli. Vede nás ke spojení s naším skutečným Já.

Kdykoli prožíváme silnou emoci, kterou potlačíme, dochází v těle ke specifickým změnám. Zablokují se buněčné receptory a tím i komunikace mezi buňkami. Dojde k jejich negativnímu naprogramování. Vytvoříme si nezdravá přesvědčení a škodlivé vzorce myšlení a chování.Následkem toho pak pociťujeme strach, vztek, bezmoc, vyčerpání, nejistotu, bezradnost, pocity viny, deprese,… V místě bloku pak může vzniknout nemoc. Chceme-li tento stav změnit, potřebujeme se dostat k té části bytosti, kde vznikl.

Minulost ani druhé lidi nezměníme.Máme ale možnost a moc změnit svůj pohled na ně, vnímání sebe sama, ostatních lidí a světa kolem nás.

Cesta je cestou k sebeobjevování, sebepřijetí, k nalezení vlastní vnitřní moudrosti. Dovede nás k radosti, zdraví, hojnosti toho, co nám život nabízí.

Vydáte-li se na Cestu k sobě, odměnou vám bude objevení vašeho skutečného Já, které na vás stále trpělivě čeká. 🙂

„Vnitřní štěstí mého srdce mě může snadno zbavit vnějších břemen mého života.“ Sri Chinmoy

Cesta pomáhá řešit

  • zdravotní problémy (nemoci, bolesti, alergie)
  • emoce /strachy, smutek, hněv, pocity viny, křivdy,..)
  • stavy úzkosti, paniky, deprese
  • zvýšení sebedůvěry, sebevědomí, sebeúcty, sebepřijetí,..
  • komunikaci
  • traumata, sexuální problémy
  • problémy s učením a chováním
  • vztahy
  • radost a chuť do života
  • atd…

Průběh procesu

Celý proces probíhá na hluboké buněčné úrovni, proto je jeho působení účinnější než jen na úrovni mysli. Klient je v relaxovaném stavu veden krok za krokem k odhalení konkrétní buněčné vzpomínky, která je příčinou jeho současných obtíží. Zdravým způsobem ji zpracuje, vyčistí a vrátí se k běžnému vědomí. Dle závažnosti problému se doporučuje absolvovat několik procesů Cesty k sebeuzdravení.

Sezení zahrnuje úvodní rozhovor, nalezení tématu nebo určení prioritního problému k řešení, vlastní proces (obvykle 1,5 až 3 hodiny), vytvoření plánu pro život do blízké budoucnosti, 3 konzultace tel. nebo e-mailem. Při dalších sezeních se zaměříme na efektivní řešení konkrétní záležitosti, která se odkryla při prvním procesu. Jedná se o hlubší práci na tématu.