Klíč k životu

jedinečná česká metoda rozvoje osobnosti

„S tím nemohu nic dělat… Co by tomu řekli, kdybych… Jak mi to mohli udělat… Proč právě já ….“ Kolik takových a podobných výroků (rezignace, obviňování sebe i druhých,…) jsme za svůj život vyslovili? A kolik jich ještě chceme říkat? A jak dlouho ještě? Chceme dál pokračovat v této „hře“ nebo si začínáme uvědomovat, že všechno záleží jen na nás, že každý z nás má v sobě KLÍČ ke svému životu? Ano, skutečně každý.

Nejsme nějaké hříčky osudu. Přišli jsme sem z určitého důvodu – splnit životní úkol, naučit se lekcím, rozpomenout se… Ať už je tomu jakkoliv, nemůžeme toho dosáhnout, dokud si neuvědomíme, že všechno k tomu máme uvnitř sebe – a tam také existuje Klíč k odkrytí všeho.

Ano, hovoříme o energii. Energie je vše, co existuje a také vše, co nám může pomoci. Je KLÍČEM K ŽIVOTU – vašeho, mého, všech lidí, bytostí – a to platí nejen v tomto trojdimenzionálním světě, ale i v životech, světech, vesmírech (jakkoliv to nazveme) – i v životě „věčném“. Na úvod jsem si dovolila použít slova autorky této metody PaedDr. Jany Novákové.

Metodou Klíč k životu uvolňujeme a pročišťujeme zablokovanou energii, spojenou s našimi problémy. Dokážeme si ji fyzicky vrátit a následně ji využívat pro jejich řešení v současnosti, ke změně toho, co nám již nevyhovuje. Jemným a bezpečným způsobem tak dokážeme uvolnit energii v hluboko uložených omezujících přesvědčeních, emocích , vzorcích myšlení a chování. Začínáme si vědomě utvářet takový život, jaký si přejeme žít.

Tímto způsobem se můžeme dostat i k energiím našich předků. Mohlo se stát, že některý z nich během svého života něco nezvládl a my jsme nevědomky od něj toto „dědictví“ převzali – jako úkol vyřešit to v našem životě.

Jedinečnost metody Klíč k životu spočívá mimo jiné i v tom, že na rozdíl od jiných systémů pracujeme s energiemi v Univerzu, až na hluboké úrovni duše. Sjednocujeme části naší osobnosti na různých úrovních. Tím, že pronikneme přímo ke kořenům problému až na duchovní rovinu, kde vzniká, máme možnost ho zpracovat mnohem hlouběji . Při práci v Univerzu pomáháme pročišťováním negativ nejen sobě, ale i Zemi.

Klíč k životu – osvědčený nástroj pomoci, potřebujete-li

 • uzdravit se z bolesti, nemoci
 • uzdravit se z ekzému, alergie
 • zbavit se závislosti, fobie, zlozvyku
 • překonat strachy, stresy, úzkosti, deprese
 • zlepšit komunikaci
 • zlepšit vztahy – partnerské, rodinné, pracovní
 • zvládnout poruchy učení, pozornosti a chování u dětí
 • překonat traumata z minulosti
 • získat sebedůvěru, sebevědomí, sebeúctu,…
 • přestat žít podle očekávání druhých
 • porozumět tomu, co se ve vašem životě děje

Můžete využít individuální sezení – odborné poradenství pro řešení konkrétní záležitosti. Pro urychlení a prohloubení osobního rozvoje doporučuji absolvovat semináře.

Jak probíhá uvolnění energie?

Uvolnění energie – odblokování – probíhá v několika tzv. Klíčových bodech (časových úsecích), které zjistím kineziologickým svalovým testem. Je to rychlý a spolehlivý způsob, jak mozek a tělo předá potřebné informace. V těchto klíčových údobích hledáme, kde a jak se zablokoval tok energie. Pracujeme se symbolickými obrazy, v nichž objevíme vzorce, které vedly k potížím. Účelem je zbavit se potíží, aniž bychom znovu trpěli opětovným prožíváním bolestných zážitků. Uvolníte, pročistíte a vrátíte si svou energii a využijete ji k pozitivní změně. Nakonec si vytvoříte záměr pro budoucnost.

Naučíte se jednoduché techniky, které můžete používat v běžném životě ke zvládání každodenních situací, emocí a nálad.

Individuální sezení trvá obvykle 1,5 – 2,5 hodiny . Kontakt pro objednání najdete zde.

Cena : 1.500,- Kč

cena pro absolventy mých kurzů Klíče k životu: 600,- Kč