Více o Rodinných konstelacích

Co to je a pro koho jsou vhodné  rodinné konstelace?

Rodinné konstelace nám dávají jedinečnou možnost porozumět příčinám svých opakujících se problémů, které mohou mít kořeny spojené s osudy našich předků, jimiž jsme  ovlivňováni. Pomoc spočívá v napravení vzájemných vztahů. Odhalení a pochopení širších vlivů, které v celém rodinném systému působí, nám pomůže změnit náhled na život, zlepšit vztahy nejen k našim blízkým a odpoutat se od zátěže minulosti. Jsou přínosem pro toho, kdo je ochoten vnímat svou současnou situaci v širších souvislostech  i z jiného úhlu pohledu.

Jaké mohou být příčiny toho, že se nám nedaří žít tak, jak bychom chtěli?

Rodinný systém je jako organismus, který funguje podle určeného řádu (řádu lásky). Když některá jeho část přestane správně fungovat (je např. vyloučena, opomíjena, odmítána), musí její funkci převzít jiná. A tak  nevědomky přebíráme role členů rodiny, které nám nepřísluší, přesvědčení, pocity viny, způsoby chování, které nám nejsou vlastní.  Můžeme se setkat u předků s mnoha faktory, které nás blokují, např. nehody, těžké osudy, traumata, odmítnutí rodiče, předčasná úmrtí, interrupce, přebírání viny, odloučení, násilí, atd. Často tím trpíme, aniž bychom tomu rozuměli. Děláme věci, které nechceme a podobně to  dělají i naši sourozenci, děti, vnoučata,…

Proč v rámci Klíče k životu?

Začleněním prvků metody Klíč k životu je celý proces chráněn Univerzem a urychlen, navíc je kontrolován svalovým testem . Tato práce je vždy velmi hluboká a přinese vám spoustu vhledů, zážitků, uvolnění emocí a porozumění.

Jak konstelace probíhají?

 Klient si zadá téma k řešení. Podle toho na základě dostupných faktů z klientova rodinného systému zjistím svalovým testem, kteří jeho členové jsou důležití pro konstelaci. (Tyto osoby nemusí být přítomné na semináři, klient je ani nemusí osobně znát). Klient si vybere z přítomných účastníků zástupce za ně i za sebe  a intuitivně je rozestaví v prostoru místnosti. Zástupci se tak ocitají v energetickém poli rodiny klienta. Pocity, které zažívají, vypovídají o tom, jaké procesy v systému skrytě probíhají. Jejich objevení pomůže porozumět tomu, co se stalo a najít nejlepší možné řešení. Postupně se dospěje  ke změně vztahů členů rodiny  tak, aby každý  měl uznané své místo, které mu náleží. Pak může energie  znovu volně proudit podle řádu lásky. Klient sleduje celý proces „zvenčí“ a vstoupí do něj až v závěru, kdy je energie uvolněná, aby si procítil a uvědomil pozitivní změnu.

Musí mít každý účastník semináře vlastní rozestavení?

Seminář je otevřen pro všechny lidi od 18 let. Každý má možnost si zvolit, co chce absolvovat. Můžete cíleně pracovat na řešení vlastního problému. Můžete se také pouze zúčastnit s tím, že budete vybráni do „role“ v  řešení tématu někoho jiného. Nic není náhoda a tak zpravidla i v roli objevíme podobnost s vlastními záležitostmi. Vždy můžete získat vlastní vhledy a uvědomění.

Jak dlouho seminář trvá a jaká je cena?

Většinou zvládneme 6 rozestavení během jednoho dne. Místo na semináři máte rezervováno po zaplacení nevratné zálohy 500,- Kč. (Zálohu vrátím v případě, že dojde ke zrušení semináře z mé strany).

Cena:

Za 1 den s vlastním rozestavením 1.500,- Kč, jen účast bez rozestavení 500,- Kč. Kontakt pro přihlášení najdete zde.

V případě většího množství zájemců v jednom termínu bývá seminář 2 denní. V tom případě je cena s rozestavením 2.000,- Kč, bez rozestavení 1.000,-.