Konstelace trochu jinak

Energie rodinných systémů v rámci Klíče k životu

Ve svém životě máme záležitosti, se kterými bychom se rádi vypořádali – nemoci, traumata, problémy psychické, fyzické, vztahové… I když bychom rádi něco změnili, nejde nám to a děláme věci, které nechceme. Navíc to podobně vidíme u svých dětí, u příbuzných. Přesto, že mnohdy na sobě pracujeme různými metodami, některé záležitosti našim snahám stále odolávají.

Jedním z důvodů je, že kromě naší vlastní zodpovědnosti za sebe zde působí i činy a vzorce chování dalších členů našeho rodinného systému.I těch, které třeba vůbec neznáme. Naše energie je propojena s energií celého systému, jehož jsme nedílnou součástí. Působením skrytých sil může docházet k jejímu zablokování (např. převzetím role jiného člena, odmítnutí některé osoby nebo jinými mechanizmy).

Příčiny jsou různé – předčasná úmrtí, interrupce, potraty, násilí, pocity viny, nepřijetí své role v životě, atd. Tyto vlivy vědomě necítíme, teprve při rozestavení rodinného systému v rámci semináře jsou „vyneseny na světlo“. Pomoc spočívá v porozumění tomu, co se stalo a novým uspořádáním vztahů členů rodiny tak, aby energie mohla volně proudit dle „řádů lásky„.

Tato práce je velmi hluboká a vždy se nás velice dotýká. Nyní vám nabízím možnost projít touto zkušeností v rámci metody Klíč k životu, jejíž prvky do této práce začleňuji. Tím je zaručeno, že vše probíhá jemně, bezpečně, chráněné energií Univerza v rámci Klíče. Není potřeba, abyste měli zkušenost s metodou Klíče k životu, ta je pro vás jako bonus a urychlení procesu pozitivních změn.